You are currently viewing 10.000 LEI OFERIȚI DE COMMUNIO PENTRU SUSȚINEREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI DE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

10.000 LEI OFERIȚI DE COMMUNIO PENTRU SUSȚINEREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI DE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

Asociația Centrul Socio-Cultural Communio din Târgoviște, la inițiativa pc. pr. dr. Ionuț Ghibanu, s-a implicat în susținerea organizării Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești de la Facultatea de Științe Economice a Universității Valahia din Târgoviște.

Astfel, pentru desfășurarea acestui eveniment și încurajarea studenților tineri, în special a celor ce provin din medii vulnerabile, a fost oferită suma de 10.000 lei.

Implicarea în sprijinirea actului educațional este o constantă a activității asociației, fie că este vorba despre învățământul universitar sau cel preuniversitar.

Menționăm că Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, organizează în perioada 28-29 martie 2024, Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești cu titlul „PERFORMANȚĂ ȘI COMPETITIVITATE ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII”.

Evenimentul este derulat sub egida Asociației Facultăților de Economie din România, în parteneriat cu universități de prestigiu din țară, Universitatea de Sudii Economice din București, Universitatea „Petrol-Gaze”din Ploiești, Universitatea „Athenaeum” din București, și Association Universitaire de la Francophonie (AUF).

La această ediție s-au înscris 180 de participanți care vor susține 152de lucrări științifice, în cadrul a cinci secțiuni:

– Economie și dezvoltare durabilă

– Management, marketing, și administrarea afacerilor

– Contabilitate, informatică de gestiune, finanțe bănci

– Master

– Azi elev, mâine student

În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul: conf. univ. dr. Maria-Cristina ȘTEFAN, decanul Facultății de Științe Economice, conf. univ. dr. Claudia GILIA, președintele Senatului Universitar, conf. univ. dr.ing. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU, rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, prof. Adriana TUDOSE, inspectorul școlar general al Inspectoratului Județean Dâmbovița și prof. univ. dr. Ion Stegăroiu, decanul de onoare al Facultății de Științe Economice.

Sesiunea de comunicări științifice studențești este un eveniment de tradiție al Facultății de Științe Economice, din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, care reafirmă, de la an la an faptul că cercetarea științifică reprezintă o componentă esențială a pregătirii academice, asigurând un cadru optim de dezbateri și dialog.

Felicităm participanții, le dorim succes și le mulțumim pentru implicare!

BIROUL DE PRESĂ AL ASOCIAȚIEI CENTRUL SOCIO-CULTURAL COMMUNIO