You are currently viewing Asociația Centrul Socio-Cultural COMMUNIO: contiună proiectele de mediu aflate în derulare

Asociația Centrul Socio-Cultural COMMUNIO: contiună proiectele de mediu aflate în derulare

Asociația Centrul Socio-Cultural COMMUNIO continuă să își aducă aportul la dezvoltarea și promovarea inițiativelor de mediu prin două proiecte importante aflate în derulare: „Un mediu curat, o comunitate sănătoasă” și „Patrimoniul Natural: Moștenirea Verde”.

„Un mediu curat, o comunitate sănătoasă”, realizat în parteneriat cu Primăria Petrești, are ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității cu privire la importanța protecției mediului. Activitățile incluse în acest proiect variază de la campanii de ecologizare la sesiuni educative și workshop-uri interactive.

„Patrimoniul Natural: Moștenirea Verde”, derulat în colaborare cu Școala Gimnazială Pătroaia Vale, își propune să educe tânăra generație în spiritul respectului față de natură și să promoveze biodiversitatea locală prin activități de explorare și documentare a patrimoniului natural.

Duminică, 16 iunie, două grupuri de câte 40 de elevi, însoțiți de profesorii lor, au participat la o excursie educativă organizată în cadrul acestor proiecte. Elevii au vizitat Zimbrăria Neagra din Bucșani și Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște.

La Zimbrăria Neagra, elevii au avut ocazia să observe zimbrii în habitatul lor natural, învățând despre rolul crucial al acestor animale în menținerea echilibrului ecologic. Ghidurile de la complex le-au oferit informații detaliate despre eforturile de conservare și reintroducere a zimbrilor în sălbăticie.

Vizita la Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște a fost o lecție vie de istorie și cultură, elevii explorând situri istorice semnificative și înțelegând mai bine legătura dintre patrimoniul cultural și cel natural.

Aceste activități au fost gândite pentru a stimula curiozitatea și implicarea tinerilor în protejarea mediului înconjurător, oferindu-le totodată oportunitatea de a învăța prin experiență directă. Asociația Centrul Socio-Cultural COMMUNIO mulțumește partenerilor săi, Primăria Petrești și Școala Gimnazială Pătroaia Vale, pentru sprijinul continuu și colaborarea fructuoasă.

Proiectul este finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu și susținut de comunitatea locală, subliniind importanța colaborării în promovarea educației și protecției mediului.

Pentru mai multe informații despre proiectele și activitățile noastre, vizitați site-ul nostru www.csc-communio.ro , sau contactați-ne la adresa de email: asociatia@csc-communio.ro

Telefon: +40 345 106 854 / +40 722 275 045

Construim comunități sănătoase și durabile!