You are currently viewing PROIECT DE AMPLOARE DERULAT DE ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI ÎN PARTENERIAT CU SN NUCLEARELECTRICA SA

PROIECT DE AMPLOARE DERULAT DE ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI ÎN PARTENERIAT CU SN NUCLEARELECTRICA SA

Impulsionați de necesitatea protejării mediului înconjurător și de eficientizarea activității desfășurate, ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI și SN NUCLEARELECTRICA SA au inițiat și realizat un amplu proiect privind tehnologizarea, producerea de energie verde și dotarea sediului administrativ al Centrului Eparhial cu echipamente de lucru. Astfel, cu sprijinul substanțial al SN NUCLEARELECTRICA SA, au fost achiziționate echipamente performante, în valoare de 325.644 lei.

Achiziționarea acestor echipamente este rodul identificării nevoilor instituției noastre, acțiunea înscriindu-se pe linia proiectelor derulate de către SN NUCLEARELECTRICA și ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI în scopul susținerii și îmbunătățirii calității activității administrative de coordonare și îndrumare a unităților de cult și personalului aferent din eparhia noastră, cu impact indirect asupra tuturor acțivităților desfășurate.

Precizăm că, atât Arhiepiscopia Târgoviștei, cât și Societatea Națională Nuclearelectrica SA, sunt implicate în sprijinirea a numeroase instituții educaționale și social-filantropice, precum și a unor persoane cu diferite nevoi, din cadrul comunității noastre locale, promovând utilizarea energiei verzi și susținând diferite proiecte educaționale, culturale sau sociale, pe plan național și local.

#nuclearelectrica